2011-12-17 14:20 #0 av: JohannaEkroth

Personuppgiftslagen (PUL) reglerar elektronisk behandling av användarnas uppgifter.

Det är inte tillåtet att publicera personuppgifter i forumet utan godkännande, om det inte faller in under tryckfrihetsramen det vill säga att inlägget har till syfte "att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av större betydelse för allmänheten". Viktigt att tänka på är att det trots att en publicering kan vara OK utifrån PUL så kan det uppfattas som kränkande och som förtal.

Av: iFokus