2011-12-18 15:14 #0 av: JohannaEkroth

Alla människor har på något sätt, eller kommer att få uppleva huvudvärk i någon form under sin livstid. Men at ha migrän är något helt annorlunda än att bara ha förkylningshuvudvärk. Här får du läsa vad migrän är och hur det är att ha migrän.

Vad är migrän?

De flesta människor kommer att uppleva huvudvärk någon gång under sin livstid, men ett migränanfall är en helt annorlunda och ofta unik upplevelse. Migrän är ett tillstånd som är vanligare än du tror och som kan ta många former, med symtom som varierar i svårighetsgrad och från person till person. Följden är att migrän ofta är underdiagnostiserad och underbehandlad. Migrän är en inflammation i hjärnans hinnor och runt blodkärlen på hjärnans yta som läcker ut olika retande ämnen. Anfallet kan starta på två olika sätt. Det ena är att något, som stress, högt ljud, starkt ljus, eller dofter retar "migränmotorn" i hypothalamus så att anfallet drar igång. Det andra att migränanfall börjar i hjärnbarkens celler och sedan går som en långsam våg över hjärnan.

Hur känns ett migränanfall?

Huvudsymtomet på migrän är huvudvärk, vanligtvis en bultande smärta som känns på ena sidan av huvudet. Smärtan kan ofta beskrivas som måttlig till svår och den kan bli värre om man utför någon fysisk aktivitet. Dessutom finns det ofta andra symtom som kan förekomma vid sidan av huvudvärken. Huvudvärken varar vanligen mellan 4-72 timmar, men de andra symtomen kan pågå mycket längre.

Vanliga symtom på migrän:

•Bultande, huvudvärk på ena sidan av huvudet
•Känslighet för ljud
•Känslighet för ljus
•Illamående och kräkningar

Ungefär 1 av 5 personer kan också få aura-symtom under ett migränanfall. En aura kan rubba balans, muskelkoordination, sinnesintryck, tal eller syn och kan pågå från några minuter upp till en timme. De vanligaste symtomen är visuella (ljuspunkter eller blinkande färger som syns i ditt synfält). Detta kan vara skrämmande, men aurasymtom har ingen bestående effekt.

Vem kan få migrän?

Migrän brukar debutera hos tonåringar eller unga vuxna. Både män och kvinnor kan drabbas av migrän, men det är i allmänhet vanligare hos kvinnor. Migrän tenderar också att förekomma hos medlemmar av samma familj. Barn kan också drabbas av migrän och det kan debutera redan i spädbarnsåldern.

Vad orsakar ett migränanfall?

Migrän tenderar att inträffa när en patients hjärna är överkänslig för vissa triggerfaktorer, till exempel stress och sömnstörningar. Det finns många potentiella triggerfaktorer för migrän som kan variera från person till person.
För mig är stress, sömnbrist, hormonförändringar, lågtryck och inandning av cigarettrök vanliga triggers som startar migränanfall.

Av: Johanna (BusHanna)